top of page

Stichting en ANBI-gegevens

Algemene gegevens

Stichting In het hart

www.stichtinginhethart.nl

ANBI status
 

Bezoekadres :

Kerkweg 2

3381 KJ Giessenburg

 

Postadres :

Kerkweg 2
3381 KJ Giessenburg

Bankrekening : NL90RABO0343342545

RSIN : 860123789
Kvk : 75054337

Doelstelling De Buuf
'Een goede buur voor de ander, dichtbij en ver weg'

 

‘Dichtbij delen’

Het delen van tijd en aandacht met mede-inwoners, samen optrekken als lokale gemeenschap bevorderen, mensen tot bloei laten komen in een omgeving die naar hen omziet

‘Ver weg delen’

Het structureel ondersteunen van- en betrokken zijn bij initiatieven die zich inzetten tegen de bestrijding van onrechtvaardige situaties wereldwijd

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Delen dichtbij

Creëren van een koffiehuis als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)

Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het deelcafé, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc. (‘delen’)

Inspireren van- en geïnspireerd worden door bezoekers om op een (ver)nieuw(d)e manier na te denken over delen, o.a. door films, boeken, bijeenkomsten, activiteiten, bedrijfsbijeenkomsten etc. (‘denken’)


Delen ver weg

Meeropbrengsten van het koffiehuis worden geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Giessenburg in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)

Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)

Het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Giessenburg bewust worden en kunnen dromen en nadenken hoe de wereld elke dag een stukje mooier kan worden. (‘dromen’)​

Lees hier het visiedocument van Deelcafé De Buuf om meer te leren over de missie en visie:

Bestuur

Voorzitter : Maartje van Druten
Penningmeester :vacature
Secretaris : Bastiaan Verspuij

Algemeen bestuurslid / communicatie : Erica Stam

Algemeen bestuurslid / onderhoud: John in 't Veld
 

Beloningsbeleid

Alle functies, zowel bestuurlijk als organisatiebreed zijn op 100% vrijwillige basis en zodoende onvergoed. 

Jaarverslag

 

 

 

 

bottom of page